מ-  עד- 
מסגרת ל-1 מודול גבס

מסגרת ל-1 גו Gewiss

מסגרת ל-1 מודול גבס

10 ₪

מתאם גבס למסגרת 4 מודול

מתאם גבס למסגרת 4 מודול Gewiss

מתאם גבס למסגרת 4 מודול

מתאם גבס למסגרת 4 מודול

7 ₪

מתאם גבס למסגרת ל 1, 3 מודול

מתאם למסגרת Gewiss

מתאם גבס למסגרת ל 1, 3 מודול

מתאם גבס למסגרת ל 1, 3 מודול

3 ₪

מתאם גבס למסגרת ל 2 מודול

מתאם גבס למסגרת ל 2 מודול Gewiss

מתאם גבס למסגרת ל 2 מודול

מתאם גבס למסגרת ל 2 מודול

4 ₪

מתאם גבס למסגרת ל 6 מודול

מתאם למסגרת Gewiss

מתאם גבס למסגרת ל 6 מודול

מתאם גבס למסגרת ל 6 מודול

14 ₪

קופסה 3 מודול גבס

קופסה 3 מודול גבס Magzal

קופסה 3 מודול גבס

קופסה 3 מודול גבס

6 ₪

קופסה 3 מודול לקיר גבס

קופסה 3 מודול לקיר גבס כללי

קופסה 3 מודול לקיר גבס

קופסה 3 מודול לקיר גבס

13 ₪

קופסה 4 מודול גבס

קופסה 4 מודול גבס כללי

קופסה 4 מודול גבס

קופסה 4 מודול גבס

12 ₪

קופסה 6 מודול גבס

קופסה 6 מודול גבס Magzal

קופסה 6 מודול גבס

קופסה 6 מודול גבס

15 ₪