מ-  עד- 

דוד שמש כרומChromagen

דוד שמש כרומגן 80 ליטר

דוד שמש כרומגן 80 ליטר

דוד שמש כרומגן 80 ליטר .ציפוי אמאיל 8 שנים אחריות עם תקן ישראלי .39 ש"ח תוספת הובלה עד למדרכת בית הלקוח.www.magzal.co.il

דוד שמש כרומChromagen

דוד שמש כרומגן 120 ליטר

דוד שמש כרומגן 120 ליטר

דוד שמש כרומגן 120 ליטר .ציפוי אמאיל 8 שנים אחריות עם תקן ישראלי .39 ש"ח תוספת הובלה עד למדרכת בית הלקוח.www.magzal.co.il

דוד שמש כרומChromagen

דוד שמש כרומגן 150 ליטר

דוד שמש כרומגן 150 ליטר

דוד שמש כרומגן 150 ליטר .ציפוי אמאיל 8 שנים אחריות עם תקן ישראלי .39 ש"ח תוספת הובלה עד למדרכת בית הלקוח.www.magzal.co.il

דוד שמש כרומChromagen

דוד שמש כרומגן 200 ליטר

דוד שמש כרומגן 200 ליטר

דוד שמש כרומגן 200 ליטר .ציפוי אמאיל 8 שנים אחריות עם תקן ישראלי .39 ש"ח תוספת הובלה עד למדרכת בית הלקוח.www.magzal.co.il