מ-  עד- 
חרמש מוטורי בנזין 33 סמ

18571 TRUPER

חרמש מוטורי בנזין 33 סמ"ק TRUPER

חרמש מוטורי מקצועי בנזין+ ריתמה 33 סמ"ק TRUPER

1050 ₪

חרמש מוטורי בנזין 26 סמ

17575 TRUPER

חרמש מוטורי בנזין 26 סמ"ק TRUPER

חרמש מוטורי מקצועי בנזין 26 סמ"ק 17575 TRUPER

690 ₪

חרמש מוטורי בנזין 43 סמ

18572 TRUPER

חרמש מוטורי בנזין 43 סמ"ק TRUPER

חרמש מוטורי מקצועי בנזין 43 סמ"ק+ ריתמה ומיכל ערבוב 18572 TRUPER

875 ₪

חרמש מוטורי בנזין 52 סמ

18573 TRUPER

חרמש מוטורי בנזין 52 סמ"ק TRUPER

חרמש מוטורי מקצועי בנזין 52 סמ"ק+ ריתמה ומיכל ערבוב 18573 TRUPER

899 ₪

חרמש מוטורי בנזין 25 סמ

16029 TRUPER

חרמש מוטורי בנזין 25 סמ"ק TRUPER

חרמש מוטורי מקצועי בנזין 25 סמ"ק 16029 TRUPER

1250 ₪

חרמש מוטורי בנזין מכופף 25 סמ

17651 TRUPER

חרמש מוטורי בנזין מכופף 25 סמ"ק TRUPER

חרמש מוטורי מקצועי בנזין מכופף 25 סמ"ק 17651 TRUPER

1035 ₪

חרמש מוטורי בנזין מכופף 25 סמ

22430 TRUPER

חרמש מוטורי בנזין מכופף 25 סמ"ק TRUPER PRETUL

חרמש מוטורי מקצועי בנזין מכופף 25 סמ"ק 22430 TRUPER PRETUL

850 ₪