מ-  עד- 
גלגלת Reelx ירוקה 20 מטר

Reelx רשפים

גלגלת Reelx ירוקה 20 מטר

119 ₪

צינור גן ירוק

94969 רשפים

צינור גן ירוק "1/2 רשפים 50 מטר

צינור גן ירוק "1/2, עם הפס הצהוב

149 ₪

צינור גן ירוק

"3/4 25 מטר רשפים

צינור גן ירוק "3/4 25 מטר רשפים

צינור מים, גן ירוק בעובי "¾ 25 מטר - עם הפס הצהוב

149 ₪

צינור גן ירוק

"3/4 50 מטר רשפים

צינור גן ירוק "3/4 50 מטר רשפים

צינור מים, גן ירוק בעובי "¾ 50 מטר - עם הפס הצהוב

299 ₪